Rionoir

Rionoirs nya serie kläder är behandlade med en teknik som gör dem motståndskraftiga mot 12% väteperoxid och färgpigment. Det innebär att kläderna inte påverkas eller fläckas om stänk hamnar på kläderna. I processen så hettas textilierna upp till 300 grader för att sedan låta de svalna och torka under kontrollerade former.